Bakışımız

Endüstriyel üretimde dünyanın seçkin ülkeleri arasında olan ülkemiz, kendi üretimlerini tanıtmak ta ulusal kaynaklardan model yetiştirilemediğinden yabancı ülkelerin modellerine iş sunar hale gelmiştir.

Bugün eğitilip geliştirilmesi halinde ülkemizin rol modeli ihtiyacını karşılayacak kaynak vardır. Ancak bu kaynağı işleyip hem iş kesimine, hemde ekonomiye kazandıracak ağlardan yoksunuz.

Endüstrilerimizin ihtiyaç duyduğu modelleri sağlayan ajanslar ulusal değil başka ülkelerin modellerine Türkiye’de iş sağlayan birer görevli durumuna gelmiştir.

Yarışmamız bu durumu yeniden ülkemiz lehine değiştirmek ve ülkemizin rol modellerini keşfederek bu ajansların, dolayısıyla siz üreticilerin hizmetine sunmak için yeni bir yükümlülük almıştır.